Asianajotoimiston palvelut: ratkaisuja asiakkaan eduksi

Toimistomme on erikoistunut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden, rakentamisen ja maankäytön, perhe- ja perintöasioiden, osakeyhtiöiden ja säätiöiden sekä asunto- ja kiinteistökaupan ongelmanratkaisuihin. Esimerkiksi asumisterveydelliset asiat kuten kosteusvauriot ja homeongelmat ovat ydinosaamistamme.

Ensimmäinen puhelinarvio toimeksiantoon liittyen on aina maksuton – ota siis rohkeasti yhteyttä.

Oikeudenkäynnit

Edustamme asiakkaitamme myös oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisutilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi vahingonkorvaus- ja velkomisasiat, työ- ja hallinto-oikeudelliset asiat sekä rikosasiat. Vahvuuksiamme ovat kokemus, normien tuntemus sekä huolellinen tapamme tehdä työtä. Tunnemme ja tutkimme asiat perusteellisesti ja kartoitamme myös prosessiin liittyvät riskit.

Perhe- ja perintöoikeus

Elämässä tulee eteen vaikeitakin henkilökohtaisia vaiheita – tilanteita, joissa tarvitaan lainopillista neuvonantajaa ja asiantuntijaa. Hoidamme ammattitaidolla ja inhimillisellä otteella esimerkiksi perintöasiat, omaisuusjärjestelyt, verosuunnittelun, sukupolvenvaihdokset ja yhtymäasiat.

Laadimme sinulle tärkeät asiakirjat, joita ovat esimerkiksi avioehto, edunvalvontavaltuutus, testamentti, perukirja, ositus- ja perinnönjakosopimukset, lahja- ja kauppakirjat.

Asunto- ja kiinteistökaupat ja asumisterveys

Koti on henkilökohtaisesti tärkeä asia, joka on usein myös merkittävin osa varallisuutta. Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyviä riskejä voidaan minimoida tarkastamalla ja laatimalla sopimuksia. Voimme olla apunasi jo kaupantekotilanteessa. Usein ongelmat ilmenevät kuitenkin vasta kaupanteon jälkeen: asumisterveyden ongelmat, kuten kosteus- tai homevauriot ja sisäilmaongelmat ovat hyvin yleisiä. Meillä on pitkän kokemuksen myötä hyvät kontaktit teknisiin asiantuntijoihin. Kysy lisää!

Rakentaminen

Tunnemme rakentamisen, maankäytön ja kaavoituksen sekä niihin liittyvät lupa-asiat perustuksia myöten. Myös rakentajan ja rakennuttajan vastuukysymykset sekä urakkariidat kuuluvat erityisosaamisalueisiimme. Meillä on kokemusta yksityishenkilöiden, urakoitsijan ja viranomaisen edustamisesta ja kyky katsoa asiaa laaja-alaisesti monelta eri kantilta. Se on vahvuus, jota myös asiakkaamme arvostavat.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Palvelemme monipuolisesti niin yksityisiä osakkeenomistajia, vuokralaisia, taloyhtiöitä kuin isännöitsijöitäkin. Erimielisyyksiä saattavat aiheuttaa esimerkiksi kunnossapito- ja muutostyöt, kosteus- ja homeongelmat, vahinkojen vastuukysymykset, päätöksentekomenettelyt, oikeudet ja velvollisuudet, yhtiöjärjestyksen muutokset tai isännöinnin pelisäännöt. Vahva kokemuksemme on monien osatekijöiden summa: tunnemme juridiikan, meillä on hyvät kontaktit teknisiin asiantuntijoihin ja ymmärrämme laajasti eri osapuolien näkökulman.

Osakeyhtiöt ja säätiöt

Voimme auttaa asiakkaitamme myös yritysten ja säätiöiden asioissa perustamisesta lähtien aina yrityskauppoihin saakka. Yhtiöjärjestykset ja niiden muutokset, erilaiset uudelleenjärjestelyt, osakassopimukset ja päätöksentekomenettelyä koskevat asiat ovat meille tuttuja. Myös julkisissa hankinnoissa voimme olla apunasi. Ota yhteyttä – katsotaan, miten voisimme auttaa!