Asiansa osaavat lakimiehet tukenasi

Henkilökuntamme on palveluksessasi ensimmäisestä kontaktista lähtien koko prosessin ajan. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä sitä, että asiakkaamme voi luottaa meihin täysin. Tiimillämme on ammattitaitoa, kokemusta, uusinta tietoa ja taitoa sekä inhimilliset toimintaperiaatteet. Koemme vahvasti, että parhaat ratkaisut syntyvät aina hyvän yhteistyön tuloksena.

Pekka Suojanen, osakas

 • Oikeustieteen kandidaatti 1986
 • Varatuomari 1988
 • Asianajaja 1990

Luottamustoimet

 • Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Tampereen osaston puheenjohtaja 1997–2000
 • Tampereen Asianajajayhdistyksen ry:n puheenjohtaja 1993–1997
 • Suomen Asianajajaliiton Hämeen osaston puheenjohtaja 1998–2011
 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan Hämeen osaston edustaja useana vuonna
 • Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2009–2012
 • Suomen Asianajajaliiton ammatillisen valiokunnan puheenjohtaja 2009–2011
 • Suomen Asianajajaliiton eettisen valiokunnan jäsen 2015–

Pekka hoitaa asunto-osakeasioita ja kiinteistökauppariitoja. Erityisalaa ovat kaikki rakentamiseen liittyvät sopimusasiat ja riidat. Pekalla on myös vahva kokemus välimiesmenettelyssä toimimisesta. Hän käy mielellään myös luennoimassa ja jakaa näin tietoa, jota on vuosien varrella kartuttanut.

Jukka-Pekka Alanen, osakas, toimitusjohtaja

 • Oikeustieteen kandidaatti 1989
 • Varatuomari 1990
 • Asianajaja 1994

Luottamustoimet

 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan Hämeen osaston edustaja useana vuonna
 • Tampereen asianajajayhdistys ry:n puheenjohtaja 2012–2018

Jukka-Pekka hoitaa monipuolisesti toimeksiantoja niin yksityishenkilöiden kuin yritysten ja yhteisöjenkin asioissa. Erityisosaamista löytyy kiinteistö- ja asuntokauppariidoista, perhe- ja perintöoikeudesta, edunvalvonnasta sekä maa- ja metsätalouteen liittyvistä asioista. Myös rikosasiat ja julkisia hankintoja koskeva juridiikka on Jukka-Pekalle tuttua.  

Reetta Pasanen

 • Oikeustieteen kandidaatti / oikeustieteen maisteri 2007
 • Varatuomari 2013
 • Asianajaja 2014

Luottamustoimet

 • Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Tampereen osaston puheenjohtaja 2014–2016

Reetta on työskennellyt ennen asianajopuolelle siirtymistään lakimiehenä pankkisektorilla. Siksi hänellä on erityistä osaamista perhe- ja perintöoikeudellisista ja edunvalvonta-asioista, luotonantoon ja vakuuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä vahingonkorvausasioista.  Lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat kiinteistö- ja asuntokauppariidat, vuokrasuhdeasiat sekä erityisesti potilasvahinkoasiat ja näihin liittyvät oikeudenkäynnit.

Reetta jalkautuu tarvittaessa toimiston ulkopuolelle alustamaan palavereja tai asiakastilaisuuksia osaamisalueisiinsa liittyvissä asioissa.

Miisa Karjalainen

 • Oikeustieteen kandidaatti / oikeustieteen maisteri 2006
 • Asianajaja 2016

Luottamustoimet

 • Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Tampereen osaston hallituksen jäsen 2009–2011

Miisa hoitaa erityisesti kiinteistö- ja asuntokauppariitoja sekä niihin liittyviä oikeudenkäyntejä, asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrasopimuksiin liittyviä asioita sekä vahingonkorvausasioita. Kuluttaja- ja ympäristöoikeuteen sekä sopimuksiin, yhdistysoikeuteen ja tietosuojakysymyksiin liittyvät asiat ovat Miisan erityisen mielenkiinnon kohteina.  

Miisa jalkautuu tarvittaessa toimiston ulkopuolelle alustamaan palavereja tai asiakastilaisuuksia osaamisalueisiinsa liittyvissä asioissa. Miisalla on vahva kielitaito ja kyky hoitaa toimeksiantoja niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin. Lisäksi hän pystyy hyödyntämään työssään myös espanjaa ja ranskaa.

Miisa är tvåspråkig och betjänar gärna kunder också på svenska.

Aulikki Hartman

 • Toimistosihteeri

Aulikki hoitaa toimistomme käytännön asioita ja saa asiat rullaamaan kiireisen arjen keskellä. Hänellä on pitkä kokemus asianajotoimistotyöstä ja asiakaspalvelusta.