Asiansa osaavat lakimiehet tukenasi

Henkilökuntamme on palveluksessasi ensimmäisestä kontaktista lähtien koko prosessin ajan. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä sitä, että asiakkaamme voi luottaa meihin täysin. Tiimillämme on ammattitaitoa, kokemusta, uusinta tietoa ja taitoa sekä inhimilliset toimintaperiaatteet. Koemme vahvasti, että parhaat ratkaisut syntyvät aina hyvän yhteistyön tuloksena.

Pekka Suojanen, osakas

 • Asianajaja 1990
 • Varatuomari 1988
 • Oikeustieteen kandidaatti 1986

Luottamustoimet

 • Suomen Asianajajaliiton eettisen valiokunnan jäsen 2015–
 • Suomen Asianajajaliiton ammatillisen valiokunnan puheenjohtaja 2009–2011
 • Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2009–2012
 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan Hämeen osaston edustaja useana vuonna
 • Suomen Asianajajaliiton Hämeen osaston puheenjohtaja 1998–2011
 • Tampereen Asianajajayhdistyksen ry:n puheenjohtaja 1993–1997
 • Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Tampereen osaston puheenjohtaja 1997–2000

Pekka hoitaa asunto-osakeasioita ja kiinteistökauppariitoja. Erityisalaa ovat kaikki rakentamiseen liittyvät sopimusasiat ja riidat. Pekalla on myös vahva kokemus välimiesmenettelyssä toimimisesta. Hän käy mielellään myös luennoimassa ja jakaa näin tietoa, jota on vuosien varrella kartuttanut.

Jukka-Pekka Alanen, osakas, toimitusjohtaja

 • Asianajaja 1994
 • Varatuomari 1990
 • Oikeustieteen kandidaatti 1989

Luottamustoimet

 • Tampereen asianajajayhdistys ry:n puheenjohtaja 2012–2018
 • Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan Hämeen osaston edustaja useana vuonna

Jukka-Pekka hoitaa monipuolisesti toimeksiantoja niin yksityishenkilöiden kuin yritysten ja yhteisöjenkin asioissa. Erityisosaamista löytyy kiinteistö- ja asuntokauppariidoista, perhe- ja perintöoikeudesta, edunvalvonnasta sekä maa- ja metsätalouteen liittyvistä asioista. Myös rikosasiat ja julkisia hankintoja koskeva juridiikka on Jukka-Pekalle tuttua. 

Petri Kananoja, asianajaja, varatuomari

 • Asianajaja 2017
 • Varatuomari 2014
 • Oikeustieteen maisteri 2010

Luottamustoimet

 • Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen 2013–2014
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan lakimiesjäsen 2011–2013
 • Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyä tutkineen ryhmän lakimiesjäsen 2012

Petrin erityisosaamista ovat sopimusoikeudelliset riita-asiat, kuten asunto- ja kiinteistökauppariidat, yritysten sopimusriidat sekä kuluttajariidat. Lisäksi hän on laatinut ja neuvotellut kansainvälisiä sopimuksia in-house-sopimusjuristina toimiessaan. Myös vahingonkorvausasioihin liittyvät riidat kuuluvat Petrin vahvuusalueisiin. Lisäksi hän on toiminut pesänhoitajana yritysten konkurssiasioissa ja selvitysmiehenä yrityksen lopettamisen yhteydessä sekä hoitanut rikosasioita. 

Päivi Riutta, lakimies, kaupanvahvistaja

 • Oikeustieteen maisteri 2019
 • Kauppatieteiden kandidaatti 2016
   

Päivi hoitaa yksityishenkilöiden ja yritysten toimeksiantoja. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat perhe- ja perintöoikeus niihin liittyvine verotuskysymyksineen sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidat. Päivi toimii myös kaupanvahvistajana. Töiden ohella Päivi jatkaa kauppatieteen maisteriopintoja Tampereen yliopistossa.  

Maria Tammenlaakso, asianajosihteeri